Много добър адвокат по наказателно право, адвокат наказателно право

Наказателно право

Как да избера добър адвокат в сферата на назакателното право и наказателния процес?

Автор: Зарина Дакова

Рано или късно почти на всеки гражданин му се случва да търси адекватна адвокатска помощ по най-различни въпроси.

В днешно време модерните технологии и интернет пространството ни предоставят неограничени възможности при търсенето на решения на нашите проблеми. Несъмнено можем да намерим изобилие от информация, но дори и така, няма как без теоретична и практическа подготовка да приложим прочетените съвети и да решим сами проблема си, без юридическа консултация или адвокат. Законодателството се променя динамично, именно затова е необходимо да потърсим адекватна професионална помощ.

Както само добрият и препоръчан лекар може да окаже адекватна помощ за здравето на пациента си, така е необходимо, когато имаме проблем със закона или институции да положим усилия да намерим доверен адвокат, специализиращ в сферата на наказатеното право и наказателния процес. Често намирането на доверен адвокат е изключително трудна задача, която трябва да бъде разрешена в кратки срокове.

Именно затова преди да започнете търсенето е добре да сте наясно от какъв адвокат имате нужда за Вашия казус.

Деликатен е изборът на доверен адвокат, когато е налице казус от наказателноправно естество. Без значение е дали се касае за фигурата на обвиняем, пострадал или пък свидетел по наказателно дело, от особено значение е намирането на точния професионалист.

Добрият адвокат уважава клиентите си, но уважава времето и труда си.

Когато сте сигурни вече какъв точно адвокат Ви е нужен, тогава е нужно да вземете предвид слените положения. Вашият адвокат трябва да има опит и да е специализиран в сферата, в която се нуждаете от помощ. Основни принципи, от които следва да се ръководи всеки един адвокат са: точно спазване на закона и правилата на адвокатската етика, професионален подход при защита интересите на клиентите, стриктно спазване на адвокатската тайна, взаимно уважение, индивидуален подход, старание, прецизност.

Всеки казус е различен по своя обем, сложност, фактология и по мое мнение, консултациите винаги следва да се провеждат лично, доколкото и двете страни в разговора биха могли пряко да задават необходимите въпроси, да се изслушват и да изградят непосредствена представа за събеседника си. За да ангажирате адвокат, който да Ви защитава в наказателно производство, Вие трябва да му имате доверие. Взаимното доверие и уважение са в основата на стабилните отношенията адвокат клиент. Добрият адвокат говори разбираемо, без употребата на сложна терминология, той изслушва клиента си, говори спокойно и е убедителен.

Често клиентът търси обещание, гаранции за 100 процента успех. Адвокатът професионалист няма да се ангажира с обещания, гаранции и нереални прогнози. Изходът на делото зависи от фактическите положения и обстоятелствата, които се разкриват често в хода на процеса и върху които адвокатът няма пълен контрол. Не забравяйте, че дори и да направите погрешен избор на адвокат, винаги можете да се възползвате от правото си да упълномощите друг. Адвокатският хонорар се дължи в пълен размер за положения труд, а не за постигнат резултат!

* Настоящата статия не представлява правна консултация, а изразява виждането на адвоката по конкретния въпрос. Статията е актуална към датата на публикуване.